นักเรียนต้องมี บัญชี Gmail ก่อนถึงจะสมัครออนไลน์ได้ หากนักเรียนไม่มีบัญชี Gmail กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที โทร 0 7795 4310 - 4

กรอกใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรอกใบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

แนวทางปฎิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครองตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
แผนผังโรงเรียน
1. จุดรับส่งนักเรียน
2-7. จุดพักคอยและคัดกรองนักเรียน
แผนผังที่นั่งสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4
ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1 ประกาศผลสอบเข้านักเรียนชั้น ม.4
  รายชื่อนักเรียนแบบมีเงื่อนไขการรับเข้าเรียน ม.4