tupst.ac.th - /newweb/AIT/O/O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ/


[To Parent Directory]

Saturday, September 19, 2020 6:00 PM 16176 O16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.docx
Saturday, September 19, 2020 6:00 PM 282850 O16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
Saturday, September 19, 2020 6:00 PM 119480 O16 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.docx
Saturday, September 19, 2020 6:00 PM 245450 O16 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf