tupst.ac.th - /newweb/AIT/O/


[To Parent Directory]

Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O11 รายงานการกับกับติดตาม 6 เดือน
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 267777 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562.pdf
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O14 คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Thursday, September 10, 2020 3:27 PM <dir> O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O1โครงสร้าง
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 13467 O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.docx
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 53128 O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 177038 O26-การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.docx
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 109062 O26-การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O27
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 54665 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.docx
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 134380 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O3 อำนาจหน้าที่
Saturday, September 19, 2020 6:00 PM <dir> O33
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O39 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
Thursday, September 10, 2020 3:28 PM <dir> O4 แผนยุทธศาสตร์
Saturday, January 09, 2021 12:37 PM <dir> O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Tuesday, December 22, 2020 9:29 AM <dir> O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
Saturday, September 19, 2020 5:57 PM 16535 ลิ้งเตรียมอุดม.docx